Service

 

 

 

 

 


 

De Jong Assurantiën
Monarchvlinderlaan 164
3544 DC Utrecht
T 030-2715610
E dejongassurantien@kpnmail.nl

 

 

Levensloop aanbieden wettelijk verplicht voor werkgevers


Als werkgever bent u sinds 2006 verplicht om medewerkers die daarom vragen een levensloopregeling aan te bieden. Uw werknemers kunnen met de levensloopregeling geld sparen om buitengewoon verlof mee te financieren, zoals bijvoorbeeld een sabbatical of zorgverlof.

Het geld op de rekening van hun levensloopregeling mag ook worden gebruikt als aanvulling op het ouderdomspensioen of om een vervroegde pensionering mee te financieren. U kunt er als werkgever voor kiezen om ook de mogelijkheid te bieden overuren en ADV- en vakantiedagen te verrekenen. Het geld kan dan ten goede komen aan de levensloopregeling.

Levensloopregeling: niet onbeperkt doorsparen

Per jaar mag er maximaal 12 procent van het bruto jaarinkomen worden ingelegd bij de levensloopregeling. De levensloop spaarpot mag tot 210 procent van het bruto jaarinkomen bedragen. Na het (fiscaalvriendelijk) opnemen van verlof en het laten uitkeren van de levensloop, kan er opnieuw worden gespaard. Wie deelneemt aan de levensloopregeling, kan niet in hetzelfde jaar ook sparen via een spaarloonregeling.

Niet altijd recht op gewenst verlof bij levensloopregeling

Uw mensen kunnen niet zomaar hun gespaarde levensloop verlof opnemen. Dit gebeurt in samenspraak met u als werkgever. Zorg en ouderschapsverlof zijn hierop echter uitzonderingen. Als ondernemer bent u overigens verplicht om het gehele administratieve proces rondom de levensloopregeling voor uw mensen te verzorgen, inclusief de controle op de hoogte van de gespaarde bedragen en de maximaal gespaarde levensloop.
Wilt u meer weten over een goede levensloopregeling voor uw medewerkers? Neem dan contact met ons op voor informatie of een advies.

Levensloop aanbieden wettelijk verplicht voor werkgevers
 
 

 

 

Als werkgever bent u sinds 2006 verplicht om medewerkers die daarom vragen een levensloopregeling aan te bieden. Uw werknemers kunnen met de levensloopregeling geld sparen om buitengewoon verlof mee te financieren, zoals bijvoorbeeld een sabbatical of zorgverlof.
 
 

 

Het geld op de rekening van hun levensloopregeling mag ook worden gebruikt als aanvulling op het ouderdomspensioen of om een vervroegde pensionering mee te financieren. U kunt er als werkgever voor kiezen om ook de mogelijkheid te bieden overuren en ADV- en vakantiedagen te verrekenen. Het geld kan dan ten goede komen aan de levensloopregeling.
 
 

 

Levensloopregeling: niet onbeperkt doorsparen

Per jaar mag er maximaal 12 procent van het bruto jaarinkomen worden ingelegd bij de levensloopregeling. De levensloop spaarpot mag tot 210 procent van het bruto jaarinkomen bedragen. Na het (fiscaalvriendelijk) opnemen van verlof en het laten uitkeren van de levensloop, kan er opnieuw worden gespaard. Wie deelneemt aan de levensloopregeling, kan niet in hetzelfde jaar ook sparen via een spaarloonregeling.
 
 

 

Niet altijd recht op gewenst verlof bij levensloopregeling

Uw mensen kunnen niet zomaar hun gespaarde levensloop verlof opnemen. Dit gebeurt in samenspraak met u als werkgever. Zorg en ouderschapsverlof zijn hierop echter uitzonderingen. Als ondernemer bent u overigens verplicht om het gehele administratieve proces rondom de levensloopregeling voor uw mensen te verzorgen, inclusief de controle op de hoogte van de gespaarde bedragen en de maximaal gespaarde levensloop.
 

 

Wilt u meer weten over een goede levensloopregeling voor uw medewerkers? Neem dan contact met ons op voor informatie of een advies.
^ Naar boven